تماس با ما : (داخلی 102)88832244-021

09911664430

چاپ فاکتور

فاکتور یک سند رسمی است که به عنوان ضمانت خرید توسط فروشنده به خریدار ارائه میشود. همواره یک فاکتور زیبا و چشم نواز می تواند نشان دهنده اعتبار کار و شغل شما عزیزان باشد.

 اگر همچنان به دنبال مکانی برای طراحی و چاپ فاکتور می باشید، مجموعه تخصصی طرح ترمه ایرانیان بهترین پیشنهاد ها را برای شما بزرگواران دارد.

 چاپ فاکتور کاربن لس و چاپ فاکتور تحریر با زیر فاکتور های الوان و چاپ فاکتور مالیاتی در انواع گوناگون از جمله فاکتور های قابل عرضه مجموعه می باشد. امکان چاپ فاکتور فوری کاربن لس NCR تک رنگ و چهار رنگ از دیگر ویژگی های چاپ فاکتور مجموعه طرح ترمه ایرانیان می باشد.

چاپ فاکتور کاربن لس NCR

چاپ فاکتور کاربن لس امروزه از پرمصرف ترین انواع فاکتور مصرفی در کشور می باشد. فاکتور کاربن لس به این معناست که برای نوشتن فاکتور شما نیازی به قرار دادن کاربن بین برگه های فاکتور نخواهید داشت. چاپ فاکتور کاربن لس مجموعه چاپ متین در سه خانواده چاپ تک رنگ مشکی یا سورمه ای ، دو رنگ قرمز مشکی و یا چهار رنگ ( فول رنگی ) و به صورت صحافی شده کامل و با شماره ملخی قرمز فارسی امکان چاپ دارد. چاپ فاکتور کاربن لس NCR مجموعه به صورت ۲برگی و ۳برگی ارائه می شود. توجه به این نکته نیز ضروری می باشد که رنگ نسخه های وسط کاغذهای کاربن لس بنا بر موجودی چاپخانه خواهد بود.
“در چاپ فاکتور به ازای هر شماره متناسب با تعداد برگ انتخابی شما برگه تحویل داده خواهد شد. به عنوان مثال در انتخاب ۲۰۰۰ شماره ۳برگی، به ازای هر شماره ۳برگه تحویل میشود یعنی برای سفارش ۲۰۰۰ شماره ۶۰۰۰ برگ تحویل داده خواهد شد.”

مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس سایز A5 :
• سایز کلی فاکتور ۱۴.۲x۲۱ سانتی متر ( ۱۴۲x۲۱۰ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.

چاپ 4 برگیچاپ 3 برگیچاپ 2 برگیتیراژنوع فاکتور
5369004446003081001000 شمارهتک رنگ مشکی
9776008333005733002000 شماره
1914900221000015561005000 شماره
5564004563003211001000 شمارهتک رنگ سورمه ای
9880008515005928002000 شماره
1934400227240016302005000 شماره
6422005733003822001000 شمارهدو رنگ قرمز مشکی
10868009438006968002000 شماره
2055300233350017537005000 شماره
7163006474004745001000 شمارهچهار رنگ(فول رنگی)
121030011362008645002000 شماره
2297100247000020735005000 شماره

زمان تحویل فاکتور ها

• زمان تحویل چاپ فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد

مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس سایز A4 :
• سایز کلی فاکتور ۲۱x۲۹.۷ سانتی متر ( ۲۱۰x۲۹۷ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• چاپ فاکتور همراه با شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.

چاپ 4 برگیچاپ 3 برگیچاپ 2 برگیتیراژنوع فاکتور
8970007904005733001000 شمارهتک رنگ مشکی
1548300147550010803002000 شماره
3669900382850027287005000 شماره
9269008021005863001000 شمارهتک رنگ سورمه ای
1605500149370011050002000 شماره
3688100388960027911005000 شماره
10504009386006669001000 شمارهدو رنگ قرمز مشکی
1667900163020011973002000 شماره
3929900402610028522005000 شماره
114920010127007709001000 شمارهچهار رنگ(فول رنگی)
179140017160001309102000 شماره
4110600422370030498005000 شماره


زمان تحویل فاکتور ها

• زمان تحویل چاپ فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس سایز A6 :
• سایز کلی فاکتور ۱۰.۵x۱۴.۸ سانتی متر ( ۱۰۵x۱۴۸ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• چاپ فاکتور همراه با شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.

چاپ 4 برگیچاپ 3 برگیچاپ 2 برگیتیراژنوع فاکتور
   1000 شمارهتک رنگ مشکی
5928005616004069002000 شماره
122070013585009568005000 شماره
   1000 شمارهتک رنگ سورمه ای
6422005798004316002000 شماره
1329900141960010179005000 شماره
   1000 شمارهدو رنگ قرمز مشکی
7163006604004693002000 شماره
1450800148200011362005000 شماره
   1000 شمارهچهار رنگ(فول رنگی)
8398007462005239002000 شماره
1632800160550012961005000 شماره

زمان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل چاپ فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد
.

مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس سایز A3 :
• سایز aکلی فاکتور ۲۹.۷x۴۲ سانتی متر ( ۲۹۷x۴۲۰ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.

ز
م

چاپ 4 برگیچاپ 3 برگیچاپ 2 برگیتیراژنوع فاکتور
1778400161720011050001000 شمارهتک رنگ مشکی
3026400271700019318002000 شماره
7012200765700051870005000 شماره
1827800163020011167001000 شمارهتک رنگ سورمه ای
3062800274170019513002000 شماره
7073300771810052611005000 شماره
1914900172900012350001000 شمارهدو رنگ قرمز مشکی
3149900277160021047002000 شماره
7254000803920053846005000 شماره
1976000180830013390001000 شمارهچهار رنگ(فول رنگی)
3334500316680022971002000 شماره
7616700829920055822005000 شماره

ان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل چاپ فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد
.

مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس سایز B6 :
• سایز کلی فاکتور ۱۲.۵x۱۷.۶ سانتی متر ( ۱۲۵x۱۷۶ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.

 

چاپ 4 برگیچاپ 3 برگیچاپ 2 برگیتیراژنوع فاکتور
7410006474004563002000 شمارهتک رنگ مشکی
1498900148200010985005000 شماره
7787006669004745002000 شمارهتک رنگ سورمه ای
1571700154310011609005000 شماره
8528007462005369002000 شمارهدو رنگ قرمز مشکی
1692600166660012961005000 شماره
9516008021005980002000 شمارهچهار رنگ(فول رنگی)
1813500185250014196005000 شماره


زمان تحویل فاکتور ها

• زمان تحویل چاپ فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد
.

مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس سایز B5 :
• سایز کلی فاکتور ۱۷.۶x۲۵ سانتی متر ( ۱۷۶x۲۵۰ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.

نوع فاکتورتیراژچاپ 2برگیچاپ 3برگیچاپ 4برگی
تک رنگ مشکی۱۰۰۰ شماره285.000408.000475.000
۲۰۰۰ شماره522.000783.000867.000
۵۰۰۰ شماره1.396.0001.995.0001.780.000
تک رنگ سورمه ای۱۰۰۰ شماره294.000418.000494.000
۲۰۰۰ شماره541.000802.000893.000
۵۰۰۰ شماره1.453.0002.052.0001.814.000
۲ رنگ قرمز مشکی۱۰۰۰ شماره365.000513.000570.000
۲۰۰۰ شماره617.000874.000950.000
۵۰۰۰ شماره1.501.0002.147.0001.953.000
چهار رنگ (فول رنگی)۱۰۰۰ شماره399.000555.000589.000
۲۰۰۰ شماره726.000992.0001.140.000
۵۰۰۰ شماره1.653.0002.299.0003.023.000

زمان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل چاپ فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس سایز B4 :
• سایز کلی فاکتور ۲۵x۳۵.۳ سانتی متر ( ۲۵۰x۳۵۳ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• چاپ فاکتور همراه با شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.

نوع فاکتورتیراژچاپ 2برگیچاپ 3برگیچاپ 4برگی
تک رنگ مشکی۱۰۰۰ شماره565.000807.000884.000
۲۰۰۰ شماره1.011.0001.358.0001.520.000
۵۰۰۰ شماره2.593.0003.800.0003.488.000
تک رنگ سورمه ای۱۰۰۰ شماره574.000817.000912.000
۲۰۰۰ شماره1.026.0001.401.0001.549.000
۵۰۰۰ شماره2.574.0003.847.0003.534.000
۲ رنگ قرمز مشکی۱۰۰۰ شماره669.000912.000979.000
۲۰۰۰ شماره1.045.0001.505.0001.615.000
۵۰۰۰ شماره2.698.0003.895.0003.674.000
چهار رنگ (فول رنگی)۱۰۰۰ شماره722.000940.000998.000
۲۰۰۰ شماره1.225.0001.591.0001.805.000
۵۰۰۰ شماره2.793.0004.047.0003.813.000

زمان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل چاپ فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

چاپ فاکتور تحریر ۷۰ زیر الوان ۶۰

چاپ فاکتور تحریر ۷۰ گرم با زیر الوان ۶۰ گرم ایرانی به دلیل قیمت مناسب جزو فاکتور های پرمصرف بازار کشور محسوب می شوند.

 فاکتور تحریر برخلاف فاکتور کاربن لس ما بین صفحات نیاز به کاربن مجزا دارند ولی به دلیل اینکه در چاپ فاکتور تحریر از کاغذ های عمومی استفاده میشود تا حدی کیفیت چاپ فاکتور تحریر بالاتر است. چاپ فاکتور تحریر در ۴ گروه چاپ میشود.

 چاپ فاکتور تک رنگ مشکی، چاپ فاکتور ۲رنگ قرمز و مشکی ، چاپ فاکتور تمام رنگی و یک نوع فاکتور تحریر ۷۰ گرم با زیر الوان ۷۰ گرم تک رنگ  می باشد. چاپ فاکتور تحریر به صورت صحافی شده کامل و با شماره ملخی قرمز فارسی می باشد که به صورت ۲برگی و ۳برگی قابل ارائه میباشد. توجه به این نکته نیز ضروری می باشد که رنگ نسخه های وسط کاغذهای کاربن لس بنا بر موجودی چاپخانه خواهد بود.
“در چاپ فاکتور به ازای هر شماره متناسب با تعداد برگ انتخابی شما برگه تحویل داده خواهد شد. به عنوان مثال در انتخاب ۲۰۰۰ شماره ۳برگی، به ازای هر شماره ۳برگه تحویل میشود یعنی برای سفارش ۲۰۰۰ شماره ۶۰۰۰ برگ تحویل داده خواهد شد.”

مشخصات چاپ فاکتور تحریر ۷۰ سایز A5 :
• سایز کلی فاکتور ۱۴.۲x۲۱ سانتی متر ( ۱۴۲x۲۱۰ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.

نوع فاکتورتیراژچاپ 2برگیچاپ 3برگی
تک رنگ مشکی۱۰۰۰ شماره161.000228.000
۲۰۰۰ شماره313.000446.000
۵۰۰۰ شماره731.0001.073.000
۲ رنگ قرمز مشکی۱۰۰۰ شماره228.000342.000
۲۰۰۰ شماره465.000608.000
۵۰۰۰ شماره902.0001.292.000
چهار رنگ (فول رنگی)۱۰۰۰ شماره294.000418.000
۲۰۰۰ شماره557.000693.000
۵۰۰۰ شماره997.0001.349.000

زمان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

مشخصات چاپ فاکتور تحریر ۷۰ سایز A4 :
• سایز کلی فاکتور ۲۱x۲۹.۷ سانتی متر ( ۲۱۰x۲۹۷ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• چاپ فاکتور همراه با شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
نوع فاکتورتیراژچاپ 2برگیچاپ 3برگی
تک رنگ مشکی۱۰۰۰ شماره323.000427.000
۲۰۰۰ شماره598.000836.000
۵۰۰۰ شماره1.368.0002.004.000
۲ رنگ قرمز مشکی۱۰۰۰ شماره389.000522.000
۲۰۰۰ شماره655.000959.000
۵۰۰۰ شماره1.453.0002.090.000
چهار رنگ (فول رنگی)۱۰۰۰ شماره484.000617.000
۲۰۰۰ شماره798.0001.064.000
۵۰۰۰ شماره1.520.0002.280.000
زمان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
مشخصات چاپ فاکتور تحریر ۷۰ سایز A6 :
• سایز کلی فاکتور ۱۰.۵x۱۴.۸ سانتی متر ( ۱۰۵x۱۴۸ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• چاپ فاکتور همراه با شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
نوع فاکتورتیراژچاپ 2برگیچاپ 3برگی
تک رنگ مشکی۱۰۰۰ شماره—–—–
۲۰۰۰ شماره247.000327.000
۵۰۰۰ شماره503.000731.000
۲ رنگ قرمز مشکی۱۰۰۰ شماره—–—–
۲۰۰۰ شماره285.000422.000
۵۰۰۰ شماره589.000893.000
چهار رنگ (فول رنگی)۱۰۰۰ شماره—–—–
۲۰۰۰ شماره356.000475.000
۵۰۰۰ شماره722.000997.000
زمان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
مشخصات چاپ فاکتور تحریر ۷۰ سایز A3 :
• سایز کلی فاکتور ۲۹.۷x۴۲ سانتی متر ( ۲۹۷x۴۲۰ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
نوع فاکتورتیراژچاپ 2برگیچاپ 3برگی
تک رنگ مشکی۱۰۰۰ شماره627.000845.000
۲۰۰۰ شماره1.121.0001.586.000
۵۰۰۰ شماره2.660.0003.852.000
۲ رنگ قرمز مشکی۱۰۰۰ شماره674.000931.000
۲۰۰۰ شماره1.206.0001.681.000
۵۰۰۰ شماره3.990.0004.075.000
چهار رنگ (فول رنگی)۱۰۰۰ شماره750.0001.007.000
۲۰۰۰ شماره1.330.0001.738.000
۵۰۰۰ شماره2.999.0004.142.000
زمان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
مشخصات چاپ فاکتور تحریر ۷۰ سایز B6 :
• سایز کلی فاکتور ۱۲.۵x۱۷.۶ سانتی متر ( ۱۲۵x۱۷۶ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
نوع فاکتورتیراژچاپ 2برگیچاپ 3برگی
تک رنگ مشکی۱۰۰۰ شماره—–—–
۲۰۰۰ شماره289.000380.000
۵۰۰۰ شماره522.000769.000
۲ رنگ قرمز مشکی۱۰۰۰ شماره—–—–
۲۰۰۰ شماره337.000475.000
۵۰۰۰ شماره665.000959.000
چهار رنگ (فول رنگی)۱۰۰۰ شماره—–—–
۲۰۰۰ شماره375.000513.000
۵۰۰۰ شماره779.0001.064.000
زمان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

مشخصات چاپ فاکتور تحریر ۷۰ سایز B5 :
• سایز کلی فاکتور ۱۷.۶x۲۵ سانتی متر ( ۱۷۶x۲۵۰ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.

نوع فاکتورتیراژچاپ 2برگیچاپ 3برگی
تک رنگ مشکی۱۰۰۰ شماره228.000323.000
۲۰۰۰ شماره422.000595.000
۵۰۰۰ شماره864.0001.235.000
۲ رنگ قرمز مشکی۱۰۰۰ شماره280.000418.000
۲۰۰۰ شماره498.000693.000
۵۰۰۰ شماره959.0001.330.000
چهار رنگ (فول رنگی)۱۰۰۰ شماره323.000451.000
۲۰۰۰ شماره608.000769.000
۵۰۰۰ شماره1.068.0001.368.000

زمان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

مشخصات چاپ فاکتور تحریر ۷۰ سایز B4 :
• سایز کلی فاکتور ۲۵x۳۵.۳ سانتی متر ( ۲۵۰x۳۵۳ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• چاپ فاکتور همراه با شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
نوع فاکتورتیراژچاپ 2برگیچاپ 3برگی
تک رنگ مشکی۱۰۰۰ شماره427.000555.000
۲۰۰۰ شماره693.000969.000
۵۰۰۰ شماره1.453.0002.142.000
۲ رنگ قرمز مشکی۱۰۰۰ شماره489.000679.000
۲۰۰۰ شماره769.0001.102.000
۵۰۰۰ شماره1.634.0002.318.000
چهار رنگ (فول رنگی)۱۰۰۰ شماره617.000755.000
۲۰۰۰ شماره902.0001.225.000
۵۰۰۰ شماره1.795.0002.555.000
زمان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

چاپ فاکتور قبض یک سوم A4

از دیگر محصولات چاپ فاکتور مجموعه ، چاپ فاکتور قبضی یک سوم A4 می باشد. چاپ فاکتور قبضی به دو صورت تک برگی ( دسته چکی ) و ۲برگی یا ۳ برگی ارائه میشود. چاپ فاکتور های ۲برگی یا ۳برگی قبضی نیز به دوصورت تحریر ۷۰ با زیر الوان ۶۰ گرمی و یا کاربن لس عرضه و چاپ خواهد شد. 

کلیه فاکتور های قبضی مجموعه به صورت تک رنگ مشکی چاپ میشود. چاپ فاکتور قبضی به صورت صحافی شده کامل و با شماره ملخی قرمز فارسی می باشد.
“در چاپ فاکتور به ازای هر شماره متناسب با تعداد برگ انتخابی شما برگه تحویل داده خواهد شد. به عنوان مثال در انتخاب ۲۰۰۰ شماره ۳برگی، به ازای هر شماره ۳برگه تحویل میشود یعنی برای سفارش ۲۰۰۰ شماره ۶۰۰۰ برگ تحویل داده خواهد شد.”

مشخصات چاپ فاکتور تک برگی تحریر و گلاسه :
• سایز کلی این فاکتور قبضی ۱۰x۲۱ سانتی متر ( ۱۰۰x۲۱۰ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور قبضی تحریر ۷۰ گرم به صورت تک رنگ مشکی ، ۲ رنگ قرمز مشکی و فول رنگی چاپ می گردد.
• کلیه قیمت فاکتور به تومان می باشند.

نوع فاکتورتیراژتک رنگ مشکی
تحریر 70 گرم۳۰۰۰ شماره270.000
۶۰۰۰ شماره484.000
۹۰۰۰ شماره679.000

زمان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

مشخصات چاپ فاکتور قبضی یک سوم A4 :
• سایز کلی این فاکتور قبضی ۱۰x۲۱ سانتی متر ( ۱۰۰x۲۱۰ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
• برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
• چاپ فاکتور قبضی به صورت تک رنگ مشکی چاپ می گردد.
• کلیه قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.

نوع فاکتورتیراژچاپ 2برگیچاپ 3برگی
تحریر 70 زیر الوان ۶۰۳۰۰۰ شماره389.000522.000
۶۰۰۰ شماره665.000940.000
۹۰۰۰ شماره940.0001.353.000
کاربن لس۳۰۰۰ شماره503.000679.000
۶۰۰۰ شماره1.045.0001.377.000
۹۰۰۰ شماره1.425.0001.976.000

زمان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل فاکتور نهایتا ۱۰ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

چاپ فاکتور رسمی دارایی (مالیاتی)

از دیگر محصولات سری فاکتور ، فاکتور رسمی دارایی می باشد که توسط مجموعه طرح ترمه ایرانیان چاپ و آماده ارائه می باشد. 

چاپ فاکتور رسمی دارایی به سه صورت کاربن لس ، مخصوص پرینتر و معمولی قابل چاپ می باشد. چاپ کلیه فاکتور های رسمی دارایی به صورت سایز استاندارد A4 و تک رنگی می باشد. سری فاکتور های رسمی دارایی مالیاتی به صورت ۱۰۰۰ عددی در ۲۰ دسته فاکتور صحافی و دسته بندی خواهند شد.
“در چاپ فاکتور به ازای هر شماره متناسب با تعداد برگ انتخابی شما برگه تحویل داده خواهد شد. به عنوان مثال در انتخاب ۲۰۰۰ شماره ۳برگی، به ازای هر شماره ۳برگه تحویل میشود یعنی برای سفارش ۲۰۰۰ شماره ۶۰۰۰ برگ تحویل داده خواهد شد.”

مشخصات فاکتور رسمی دارایی (مالیاتی) :
• سایز کلی این فاکتور ۲۱x۲۹.۷ سانتی متر ( ۲۱۰x۲۹۷ میلی متر ) می باشد.
• کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
• فاکتور های مالیاتی به صورت ۱۰۰۰ عددی در ۲۰ دسته فاکتور می باشد.
• فاکتور دارایی به صورت تک رنگ مشکی چاپ می شود.
• کلیه قیمت فاکتور به تومان می باشند.

نوع فاکتورتیراژچاپ ۲برگیچاپ ۳برگی
فاکتور رسمی دارایی | تحریر 70 زیر الوان ۶۰۱۰۰۰ شماره323.000427.000
۲۰۰۰ شماره598.000838.000
۵۰۰۰ شماره1.368.0002.004.000
فاکتور رسمی دارایی | کاربن لس۱۰۰۰ شماره441.000608.000
۲۰۰۰ شماره831.0001.135.000
۵۰۰۰ شماره2.099.0002.945.000

زمان تحویل فاکتور ها
• زمان تحویل فاکتور رسمی نهایتا ۳ روزکاری می باشد.
• روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
• در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

 

درباره ما


این شرکت با در اختیار داشتن مدیران و متخصصین مجرب در زمینه امور چاپ ، تبلیغات ، تولید و توزیع هدایای تبلیغاتی ، راه اندازی کمپین های تبلیغاتی ، برنامه ریزی و مشاوره تبلیغاتی و برندینگ کشور توانسته است در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات عرضه شده در این بخش ها مفید واقع شود

ارتباط با ما